MILANO modni i medijski centar

PROJECT OVERVIEW

3 NOĆI / 4 DANA  AVIONOM IZ NIŠA

CENA OD 109e

1. dan NIŠ – MILANO

Čekiranje za let Niš – MILANO dva sata pred poletanje aviona sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Let na relaciji Niš – MILANO i sletanje na aerodrom u Bergamu. Po sopstvenom izboru putnika odabir individulnog transfera do smeštajnih jedinica. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Milano je drugi grad po veličini u Italiji i glavni grad Lombardije na severu zemlje. Prestonica je mode, arhitekture i umetnost a pre svega opere. U Milanu su živeli i stvarali veliki kompozitori poput Verdija, a samim tim je i Milanska Skala jedna od najlepših znamenitosti ovog grada. Pored kulturno umetničkih ponuda kojima ovaj grad obiluje, sa druge strane preporučujemo obilazak stadiona San Siro tj, Đuzepe Meaca čiji su domaćini Milan i Inter, dva večita fudbalska rivala. Noćenje.

2. i 3.  dan MILANO

Boravak putnika u hotelu na bazi odabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Preporučujemo vam da posetite gotsku katedralu Duomo koju okružuje preko 3,500 statua, na vrhu katedrale očekuje vas spektakularan pogled na grad. Što se galierija i muzeja tiče Milano svojim kulturnim i istoriskim nasleđem svakako parira Rimu i Firenci. Posetite pinakoteku Brera koja drži dela Mikelanđela, Kanaleta, Leonarda da Vinčija i mnogih drugih. Naravno tu je i nezaobilazna galerija Vitorio Emanuela II-og koja je jedan od najglamuroznijih tržnih centara na svetu. Ovde možete pronaći brendove poput Prade, Gucci, Versace, Armani i mnogi drugih. Popodne iskoristite da uživate u nekom od specijaliteta Lombardije. Preporučujemo da probate  bergamski specijalitet casoncelli alla bergamasca, koji je zapravo jedna vrsta ravioli sa mesom. Noćenje.

4. dan MILANO – NIŠ

Boravak putnika u hotelu na bazi odabrane usluge. Napuštanje hotela. Individualan transfer  na aerodrom u Bergamu. Čekiranje i let za Niš. (Kraj usluga)

CENOVNIK BR. 1

 Važi od 02.09.2021.

Polasci u septembru:

DATUM CENA
11. – 14. OD 119e
18. – 21. OD 109e
25. – 28. OD 124e

Polasci u oktobru:

DATUM CENA
02. – 05. OD 129e
09. – 12. OD 179e
16. – 19. OD 179e
30. oktobar – 02. novembar OD 179e

Polasci u novembru:

DATUM CENA
06. – 09. OD 249e
13. – 16. OD 149e
20. – 23. OD 179e
27. – 30. OD 179e

Polasci u decembru:

DATUM CENA
04. – 07. OD 219e
11. – 14. OD 209e
18. – 21. OD 349e
28. decembar- 01. januar (4 noći) OD 389e

Polasci u januaru:

DATUM CENA
01. – 04. OD 329e
08. – 11. OD 259e
15. – 18. OD 209e

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

– Povratni avionski prevoz na relaciji Niš – Milano, Bergamo – Niš low cost avio kompanijom Ryan Air, sa uračunatim aerodromskim taksama

– Mala torba dimenzija 40cm x 20cm x 25cm

– Smeštaj u odabranom smeštajnom objektu na bazi 3 noćenja  (standardne sobe sa sopstvenim kupatilom).

– Troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Individualan transfer aerodrom – hotel – aerodrom

-putno zdravstveno osiguranje

– Priority prtljag do 10kg dimenzija 55cm x 40cm x 20cm (plaća se prilikom rezervacije).

– Obrok i piće na letu

– Boravišnu taksu

DOPLATE:

-Za 1/1 sobu na upit

-Čekirani prtljag 20 kg , plaća se prilikom rezervacije.

***Nakon rezervacije i uplate, doplata za prtljag se može izvršiti po višoj tarifi, zato preporučujemo da klijenti količinu prtljaga rezervišu prilikom uplate rezervacija. U cenu aviokarte nije uračunat obrok ili piće u avionu. Moguće uz doplatu tokom leta.

NAČINI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu
Intesa Banke za efektivu na dan uplate.

Uplata akontacije 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15
dana pre polaska gotovinom, karticama ili uplatom na račun.

Napomene:

-Cenovnici su rađeni na bazi osnovne tarife avio kompanije RyanAir. U slučaju da po navedenoj tarifi ne postoji raspoloživih mesta, putniku se mogu ponuditi cene drugih tarifa koje se doplaćuju.

-Kompanija RyanAir primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno karta kupljena po ekonomskoj i promotivnoj tarifi nije podložna promeni niti se može refundirati kao ni aerodromoske takse.

-Karta se izdaje u roku od 24h od trenutka rezervacije.

-Ponuda smeštaja direktno zavisi od raspoloživih kapaciteta iz rezervacionog kapaciteta. Ukoliko nema slobodnih mesta u navedenim kapacitetima moguće je rezervisati neki drugi  uz doplatu.

– Sve informacije koje su saopštene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

OTKAZ PUTOVANJA:

-Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja ( Galaxy Travel-u ) nadoknadi realne troškove avionske karte i smeštaja prema pravilima koja nalažu avio kompanija i hotelski rezervacioni sistem.

-Low cost avio kompanija Ryanair primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno kupljena avionska karta nije podložna refundacijama kao ni aerodromske takse te kao takve ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz člana 11. i 12. Opštih uslova putovanja jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

-Stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smeštaja preko rezervacione hotelske sisteme  koji ne dozvoljavaju bilo kakve promene ili refundacije. Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane.

-Adresa za prijem pisanih reklamacija: Hajduk Veljkova 37 II/2 ili na mail galaxytravel181@gmail.com . Rok za slanje reklamacija je 8 dana od datuma završetka putovanja. Rok za rešavanje reklamacija je 8 dana od prijema iste. U hitnim slučajevima putnik može pozvati Organizatora na broj +381 18 252 858.

NAPOMENE U VEZI AVIO PREVOZA:

-Tačno vreme poletanja  određuje avio kompanija. Ukoliko je let večernji ili jutarnji, moguće je ne stići na predviđeni obrok u smeštajnom kapacitetu. To ne može biti predmet žalbe od strane putnika jer Organizator nije u mogućnosti da utiče na red letenja aviokompanije. U nekim smeštajnim kapacitetima moguće je dobiti lanč paket ili hladni obrok po zahtevu.

-Putnici su dužni da prilikom rezervacije aranžmana prilože kopiju prve strane važećeg pasoša. Ukoliko se kopije ne prilože od strane putnika, Organizator ne snosi odgovornost za eventualna pogrešna imena istih. Putnici sami snose troškove za štampanje novih karata.

-Low cost Kompanija RyanAir zahteva elektronsko čekiranje najkasnije 24 časa pred let. Putnik je dužan da pošalje zahtev za čekiranje svoje karte putem maila na adresu galaxytravel181@gmail.com  ili pozivom na broj +381 18 252 858 . Organizator se obavezuje da će dostaviti putniku čekiranu avionsku kartu na mail, koju je potrebno da putnik odštampa i ponese sa sobom na aerodrom. Takođe, moguće je da putnik dođe sam u agenciju najkasnije do 24 časa pred let gde može lično podići odštampanu kartu za let. Isti usluvi čekiranja putnika važe i za let u povratku.

Potrebni podaci iz pasoša za čekiranje:

-Datum rođenja

-Broj pasoša

-Država koja je izdala pasoš

-Datum izdavanja pasoša

-Datum isteka pasoša

-U slučaju ne poštovanja gore navedenih procedura, putnik snosi troškove penala na aerodromu.

Opšte napomene

 • Organizator putovanja je Galaxy travel sa sedištem u Nišu, Hajduk Veljkova 37 II/4 18.000 Niš , OTP LICENCA BR 475/2020 kategorija A 10

 • Putnici su dužni da 2 dana pre putovanja provere tačno mesto i vreme poletanja aviona.

 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije

 • Organizator putovanja Galaxy travel zadžava pravo promene pojedinih sadržaja u programu putovanja.

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

 • Putnik je dužan da se sam upozna sa propisanim pravilima ponašanja, kao i ograničenjima za ulazak i tokom boravka, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.

 • U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti (kao na primer gužva na granicama, gužva u saobraćaju,i slično) Organizator zadržava pravo promene programa putovanja.

 • Ukoliko su putnici maloletni i putuju bez pratnje roditelja/staraoca dužni su da prilikom putovanja ponesu sa sobom overenu saglasnost oba roditelja/staratelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja/staraoca.

 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

 • Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

 • Organizator putovanja Galaxy Travel zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama avio kompanije Ryanair i u zakonom predviđenim slučajevima.

 • Rok za prijave za aranžman zavisi od popunjenosti kapaciteta na letu i u privatnom smeštaju/hotelu.

 • Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Galaxy Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.

 • Cenovnik br.1 od 02.09.2021..godine

 

 

 

Napomene u vezi smeštaja:

– Prijavljivanje u hotelu je prvog dana od 14:00 časova, a odjavljivanje poslednjeg dana boravka od 09:00 časova.

– Svi smeštai iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.

– Svi opisi smeštajnih kpaciteta iz programa putovanja informativnog su karaktera. Organizator putovanja Galaxy Travel ne snosi odgovornost ukoliko ima bilo kakvih odstupanja od strane hotela.

-U slučaju kad je rezervisana usluga noćenje sa doručkom, objašnjenje u vezi doručka u hotelima: kontinentalni švedski sto podrazumeva manji izbor namirnicama i pretežno je sladak doručak. Uglavnom je uvrštena internacionalna kuhinja.

-U nekim hotelima treći ili četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Izgled i konkretne dimenzije pomoćnih ležajeva zavise od samog smeštajnog objekta i može biti sofa na razvlačenje koja je uglavnom standardne veličine.

-Organizator putovanja Galaxy Travel ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to to zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

-Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena okodostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

– Galaxy Travel zadržava pravo promene hotela iste ili više kategorizacije.

-Dodatne hotelske usluge, turističke takse i gradske takse moraju se direktno platiti u hotelu. Galaxy Travel nije odgovoran za skrivene hotelske takse i nema kontrolu nad njihovom naplatom.

-Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti.

-U nekim smeštajnim objektima dostupni su dopunski sadržaji uz doplatu kao što su SPA programi, teretana i slično.

Neki od hotela sa kojima sarađujemo:

BERLINO ***

http://www.hotelberlino.it/

 -Hotel Berlino se nalazi u stambenom delu Milana, na 5 minuta hoda od dinamične ulice Korzo Sempione. Besplatan bežični internet je dostupan u svim prostorijama hotela Berlino. Sobe sadrže parket, TV sa satelitskim i Sky kanalima i klima-uređaj, spavaci deo i WC. U slučaju kad je rezervisana usluga noćenje sa doručkom, doručak na bazi švedskog stola služi se svakog dana u sali za doručak. Preko puta hotela nalazi se stanica sa nekoliko tramvajskih linija, kojima možete stići do Milanske katedrale i centra grada. Autobusom na liniji 90 možete se prevesti direktno do Glavne železničke stanice u Milanu.

RITTER ***

http://www.ritter-hotel.com/

Hotel Ritter se nalazi na odlicnoj lokaciji, na 100 metara od stanice metroa i na samo par minuta hoda od Zamka Sforca.Sve sobe imaju TV sa satelitskim kanalima i frižider. Iz mnogih soba se pruža pogled na tiho unutrašnje dvorište. Smeštajne jedinice su klimatizovane u određenim terminima u toku dana. U slučaju kad je rezervisana usluga noćenje sa doručkom, gostima je i na raspolaganju restoran u kojem se sluzi dorucak na bazi svedskog stola. Udobne smeštajne jedinice hotela Ritter nalaze se na 20 minuta prijatne šetnje od čuvene Milanske katedrale. Brera, oblast koja sa nalazi u blizini hotela, nudi odlične mogućnosti za večernje aperitive i izlazak na večeru.

MAYORCA ***

http://www.hotelmayorca.it/

Smešten u Milanu, hotel Mayorca se nalazi u tihoj slepoj ulici u četvrti Čita Studi. Sve sobe su klimatizovane i nude satelitsku televiziju i sopstveno kupatilo.Sva kupatila su opremljena fenom za kosu i jednostavnim toaletnim priborom. Besplatan bežični internet je dostupan u svim prostorijama, a u lobiju se nalazi besplatan računar sa internetom. Sobe u hotelu Mayorca imaju funkcionalan nameštaj i mini-bar.

Ibis Centro ***

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0933-ibis-milano-centro/index.shtml

Hotel Ibis Milan Centro nalazi se na 850 metara od Glavne železničke stanice u Milanu. Udaljen je manje od 5 minuta hoda od železničke i metro stanice Republika. U ponudi su klimatizovane, zvučno izolovane sobe. Bežični internet se može besplatno koristiti.

Sobe hotela Ibis poseduju plazma TV i sopstveno kupatilo.

U hotelskom restoranu Ibis Kitchen služe se jela internacionalne kuhinje. Na raspolaganju je i 24-časovni salonski bar u kojem možete uživati u toplim napicima i grickalicama uz pogled na vrt. U slučaju kad je rezervisana usluga noćenje sa doručkom, doručak se služi od 04:00 do 12:00.

Ostali sadržaji hotela Milano Centro Ibis uključuju 24-časovnu recepciju i poslovni centar.

http://www.accorhotels.com/0933
http://www.accorhotels.com/0933
https://www.accorhotels.com/0933
http://www.accorhotels.com/0933

Roxy ***

http://www.roxymilano.com/

Hotel Roxy se nalazi u mirnoj ulici u samom centru grada. U neposrednoj blizini nalaze se brojni restorani, barovi i prodavnice. Takođe, u neposrednoj blizini nalazi se i metro stanica koja povezuje ostale delove grada. Hotel raspolaže sa 36 soba, recepcija je na usluzi 24 sata. Svaka soba poseduje sopstveno kupatilo, klimu, centralno grejanje, TV, mini bar, fen za kosu i sef. Besplatan WiFi dostupan je u celom hotelu. U slučaju kad je rezervisana usluga noćenje sa doručkom, doručak se služi u glavnoj trpezariji po principu švedskog stola. Uz doplatu moguće su doadatne usluge kao što su pranje i peglanje veša i room service.

Organizator putovanja

-Organizator putovanja je Turistička agencija Galaxy Travel, OTP licenca br. 475/2020 Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *