Halkidiki 2024

PROJECT OVERVIEW

Halkidiki 2024

INDIVIDUALNI ARANŽMAN

4, 7,10 ili 15 noćenja

CENA OD 199 EUR

Ako želite da saznate kako izgledaju rajski vrtovi obavezno posetite poluostrvo Halkidiki. Uz morsku obalu okupanu suncem, kilometarske plaže na plavom moru, kroz vrtove prijatnih mirisa i bujne vegetacije, uživaćete kao u raju. Nebrojene nijanse prirode, veličanstvene dubine mora duž peščanih ili stenovitih plaža i oblike koje je more urezalo na stenama, deo su ovog najlepšeg pejzaža. Izaberite svoje omiljene boje i oslikajte svoj odmor na Halkidikiju, kao što ste oduvek sanjali. Čarobno poluostrvo Halkidiki, koje podseća na Posejdonov trozubac, nalazi se južno od Soluna i sastoji se od tri manja poluostrva Kasandra, Sitonija i Atos. Do glavnog grada Halkidikija, Poligirosa, dolazi se autoputem, dok je najbliži aerodrom Međunarodni aerodrom u Solunu – Makedonija. Halkidiki zahvaljujući svojoj raznovrsnosti zadovoljiće i najzahtevnije posetioce.

 

PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan – 5./8./10./16. dan: Halkidiki – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.

Cenovnik br.1 od 7.5.2024.godine

Za polaske tokom 2024.

Cena od 199 EUR po osobi (na upit) i informativnog je karaktera.

Cene je za 4 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno u drugom vremenskom periodu, za kraći ili za duži boravak od navedenog. Za detaljnije informacije i upite molimo Vas da nas kontaktirate putem mail adrese na galaxytravel181@gmail.com. Tačna cena biće data u trenutku rezervacije i uplate aranžmana.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

– Smeštaj u izabranom smeštaju (vila ili hotel) na bazi 4-15 noćenja sa izabranom uslugom (standardne sobe sa sopstvenim kupatilom);

– Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Individualan transfer

– putno zdravstveno osiguranje;

– Boravišnu taksu

DOPLATE:

– Za 1/1 sobu na upit

– doplata za obroke u hotelu po izboru (doručak, ručak, večera);

NAČINI PLAĆANJA:

– Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate;

– Uplata akontacije 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska gotovinom ili uplatom na račun.

NAPOMENE U VEZI SA ARANŽMANOM:

– Karta se izdaje ODMAH u trenutku rezervacije.

– Ponuda smeštaja direktno zavisi od raspoloživih kapaciteta iz rezervacionog kapaciteta. Ukoliko nema slobodnih mesta u navedenim kapacitetima moguće je rezervisati neki drugi uz doplatu.

– Sve informacije koje su saopštene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

NAPOMENE U VEZI SA SMEŠTAJEM:

– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon 14h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

– Ponuda smeštaja direktno zavisi od raspoloživih kapaciteta iz rezervacionog kapaciteta. Ukoliko nema slobodnih mesta u navedenim kapacitetima moguće je rezervisati neki drugi uz doplatu.

– Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata,moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

– Organizator putovanja Galaxy travel ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj….)

– Galaxy Travel zadržava pravo promene hotela iste ili više kategorizacije.

– Dodatne hotelske usluge, turističke takse i gradske takse moraju se direktno platiti u hotelu. Galaxy Travel nije odgovoran za skrivene hotelske takse i nema kontrolu nad njihovom naplatom.

– Putnici će biti smešteni u navedenim ili sličnim hotelima na osnovu raspoloživosti.

NEKI OD HOTELA SA KOJIMA SARAĐUJEMO:

Summer Beach Hotel

Hotel se nalazi na plaži u Polihronu. Provedite veče u prijatnoj atmosferi bara. Želite biti onlajn uvek? Nudimo Vam WiFi. Samo za turiste koji putuju kolima, postoji besplatna parking zona. Postoje sledeći zabavni sadržaji u okviru objekta: prostor za pravljenje roštilja. Želite da idete na izlet? Posavetujte se sa odeljenjem za sport i rekreaciju hotela. Ne morate ostaviti svog ljubimca kod kuće jer je njihov boravak ovde dozvoljen. Pristupačnost objekta osobama sa invaliditetom: postoji lift. Gostima su na raspolaganju i usluga pranja veša i sef.

Mougre Studios

Objekat se nalazi na plazi u Polihronu. Bežični internet je dostupan u smeštajnom objektu besplatno. Pitajte za više informacija prilikom prijave. Da biste rezervisali izlet, kontaktirajte odeljenje za sport i rekreaciju hotela. Ne morate ostaviti svog ljubimca kod kuće jer je njihov boravak ovde dozvoljen. Osoblje hotela će organizovati transfer za Vas.

OTKAZ PUTOVANJA:

– Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja (Galaxy Travel-u nadoknadi realne troškove avionske karte i smeštaja prema pravilima koja nalažu avio kompanija i hotelski rezervacioni sistem.

– Low cost avio kompanija primenjuje posebne uslove otkazivanja odnosno kupljena avionska karta nije podložna refundacijama kao ni aerodromske takse te kao takve ne podležu uslovima otkaza i odredbama o naknadi iz Opštih uslova putovanja jer predstavlja STVARNO PRIČINJEN TROŠAK.

– Stvarno učinjeni trošak predstavlja trošak rezervacije smeštaja preko rezervacionog hotelskog sistema koji ne dozvoljavaju bilo kakve promene ili refundacije. Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane.-

– Adresa za prijem pisanih reklamacija: Obilićev venac 9/20, Niš ili na mail galaxytravel181@gmail.com Rok za slanje reklamacija je 8 dana od datuma završetka putovanja. Rok za rešavanje reklamacija je 8 dana od prijema iste. U hitnim slučajevima putnik može pozvati Organizatora na broj +381 641116099.

POSEBNI USLOVI OTKAZA UGOVORA ZA INDIVIDUALNI ARANŽMAN

Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju:

– od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana do 31 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 40% ukupne cene aranžmana, na ime troškova izdavanja avio karte i/ili troškova smeštaja.

– od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana od 30 dan do 21 dana pre početka putovanja, zadržava se iznos od 70% od ukupne cene aranžmana,na ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja.

– od momenta rezervacije i ugovaranja aranžmana od 20 dana pre početka putovanja do 1 dan pre početka putovanja, i na dan putovanja: zadržava se 100% od ukupne cene aranžmanana ime troškova izdavanja avio karte i troškova smeštaja

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici su DUŽNI DA SE SAMI UPOZNAJU sa dokumentima i rokovima neophodnim za pribavljanje viza, kao i sa carinskim graničnim i adminstrativnim formalnostima zemalja u koje putuju i kroz koje prolaze.

-Putnici su dužni da 2 dana pre putovanja provere tačno mesto i vreme poletanja aviona.

-Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije

-Organizator putovanja Galaxy travel zadžava pravo promene pojedinih sadržaja u programu putovanja.

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

– Putnik je dužan da se sam upozna sa propisanim pravilima ponašanja, kao zdravstvenim, carinskim i graničnim formalnostima zemalja u koje putuju.

– U slučaju nepredviđenih objektivnih okolnosti (kao na primer gužva na granicama, gužva u saobraćaju,i slično) Organizator zadržava pravo promene programa putovanja.

– Ukoliko su putnici maloletni i putuju bez pratnje roditelja/staraoca dužni su da prilikom putovanja ponesu sa sobom overenu saglasnost oba roditelja/staratelja. Ukoliko putuju u pratnji samo jednog roditelja, moraju imati overenu saglasnost drugog roditelja/staraoca.

– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

– Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdrastveno osiguranje, potvrde o smeštaju..) na web stanici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs, ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranićne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

– Organizator putovanja Galaxy Travel zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama avio kompanija i u zakonom predviđenim slučajevima.

– Rok za prijave za aranžman zavisi od popunjenosti kapaciteta na letu i u privatnom smeštaju/hotelu.

– Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja.

– Aranžman je rađen na bazi od minimum 2 putnika.

– Aranžman je rađen na bazi cena smeštaja u trenutku izrade cenovnika.

 

Organizator putovanja je TA Galaxy travel, licenca OTP 15/2023 kategorija A

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije Galaxy Travel, koji se nalazi na sajtu agencije  i sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.

Cenovnik br.1 od 7.5.2024. godine

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ GALAXY TRAVEL

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *