SARAJEVO- MOSTAR- VIŠEGRAD- 1.maj

PROJECT OVERVIEW

Pođite sa nama na prvomajsko putovanje u Bosnu

polazak iz Niša, 2 noći/4 dana

Termin: 29.04.- 02.05.2021.

CENA ARANŽMANA: 85 eur po osobi

Sarajevo već godinama privlači turiste svojim unikatnim šarmom, neizveštačenim duhom kao i svojom raznovrsnom i bogatom turističkom ponudom. U poređenju sa drugim glavnim gradovima regiona, Sarajevo je mesto kojem ćete se uvek vraćati. Spoj tradicionalnog i modernog je pečat ovog grada. Ušuškan među prelepim planinama na samoj reci Miljacki, ovaj grad je bio svedok burne istorije koja je ostavila neizbrisiv trag mnogih kultura, kojima se Sarajlije sa pravom i ponose.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 29.04. Niš- Polazak iz Niša u kasnim večernjim satima sa dogovorenog mesta. Direktna vožnja do Sarajeva sa usputim zadržavanjima na graničnom prelazu i prema potrebi grupe.

2.dan 30.04. Sarajevo

Dolazak u Sarajevo u prepodnevnim satima. Nakon dolaska sledi pešački obilazak i razgledanje znamenitosti Sarajeva uz pratnju lokalnog vodiča. Videćemo Baščaršiju, mostove na Miljacki, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradsku većnicu, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, staru pravoslavna crkva, jevrejski hram i još mnogo toga. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan. 01.05. Sarajevo- Mostar- Sarajevo

Doručak. Fakultativni izlet do Mostara ili slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak grupe za Mostar. Vožnja autobusom (oko 2h) Nakon dolaska sledi obilazak grada pešice uz pratnju vodiča (Franjevačka crkva, Sinagoga, Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignut polovinom XVI veku i po predanjima Stari most je sagrađen upravo po uzoru na ovaj mali most, Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u starom delu grada Mostara. Povratak u hotel u Sarajevu. Slobodno vreme. Noćenje.

4. dan. 02.05. Sarajevo- Višegrad- Niš

Doručak. Napuštanje hotela i polazak za Višegrad. Nakon dolaska sledi pešački obilazak Višegrada i Andrić grada, sada već kulturnog centra i vrste etno-sela, koji se nalazi na lokaciji “Ušće” na samom ušću reka Drine I Rzave. Među tursitima Višegrad je omiljen zahvaljuljući čuvenoj ćupriji na Drini o kojoj je naš nobelovac Ivo Andrić napisao čuveni roman. Most je napravljen u drugoj polovini 16. veka i izgrađen je u istočnjačkom stilu kao remek delo tadašnjeg graditeljstva. Druga velika atrakcija u Višegradu jeste Andrićgrad, nastao kao ideja poznatog filmskog režisera Emira Kusturice o kamenom srednjovekovnom gradu insipirisanog delima i likovima Ive Andrića. Andrićgrad zapravo predstavlja viziju kako bi Višegrad izgledao da ga nisu zaobišli renesansa i ostali istorijski periodi. Nakon razgledanja slobodno vreme za kraći odmor i osveženje, nakon čega nastavljamo put za Srbiju. Dolazak u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

– prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji;

– smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u htl 3* u Sarajevu,

– obilazak Višegrada i Sarajeva;

– Usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja;

– boravišnu taksu;

– Troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– Polisu međunarodnog putnog i zdravstvenog osiguranja i osiguranje sa doplatom za COVID 19 možete uplatiti u našoj agenciji po tarifi osiguravajuće kuće Dunav;

– doplata za jednokrevetnu sobu;

– fakultativni izlet do Mostara 15 eur po osobi;

– Individualni troškovi (troškovi putnika u prevoznim sredstvima, u smeštajnom objektu….)

USLOVI PLAĆANJA:

– Plaćanje se vrši isključivo u dinarima po srednjem kursu narodne banke Srbije na dan uplate.

– plaćanje 40% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pre puta.

NAPOMENE U VEZI SA FAKULTATIVNIM IZLETIMA:

Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 osoba.
Napomena: Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

NAPOMENE U VEZI SA SMEŠTAJEM:

– U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon 14 h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09 h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

– Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

– U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled i izgled pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata,moze biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet

– Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

– Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj.…)

OTKAZ PUTOVANJA:

– Ukoliko putnik otkaže putovanje isti je dužan da organizatoru putovanja Galaxy Travel-u nadoknadi realne troškove prevoza i smeštaja prema pravilima koja nalažu prevoznik i hotelski rezervacioni sistem.

– Ukoliko putnik ima bilo kakav prigovor, potrebno je dostaviti ga hotelu na licu mesta u pismenoj formi. Prigovori koji budu dostavljeni nakon odjave iz hotela, neće biti razmatrane.

Adresa za prijem pisanih reklamacija: Hajduk Veljkova 37 II/2 ili na mail galaxytravel181@gmail.com . Rok za slanje reklamacija je 8 dana od datuma završetka putovanja. Rok za rešavanje reklamacija je 8 dana od prijema iste. U hitnim slučajevima putnik može pozvati Organizatora na broj +381 18 252 858.

OPŠTE NAPOMENE:

*** Putnici su DUŽNI DA SE SAMI UPOZNAJU sa dokumentima i rokovima neophodnim za pribavljanje viza, kao i sa carinskim graničnim i adminstrativnim formalnostima zemalja u koje putuju i kroz koje prolaze.

– Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

– Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

– Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije

– Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

– Maloletni putnici ukoliko putuju bez roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja

– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ GALAXY TRAVEL

Organizator putovanja TA Galaxy travel, licenca OTP 475/2020 kategorija A 10

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Galaxy Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *