Magija Balkana

PROJECT OVERVIEW

2 DRŽAVE, 3 GRADA

MAĐARSKA (BUDIMPEŠTA) I SLOVAČKA (BRATISLAVA –TRNAVA)

i glavni razlog putovanja festival MAGIJA BALKANA

dzejla2 viber_image_2023-03-20_23-08-22-926 colonia viber_image_2023-03-20_23-09-24-407 viber_image_2023-03-20_23-08-23-494 64e2eda1-1231-4c96-94c7-224ddab71111

FESTIVALSKI PROGRAM:

 1. septembar (petak):
 • Crvena jabuka
 • Dominika Mirgova
 • Colonia
 1. septembar (subota)
 • Van Gogh
 • Dejla Ramović
 • Mirza Selimović

Napomena: raspored izvođača nije konačan

više info o festivalu na: www.magijabalkana.com i www.galaxytravel.rs

Program putovanja:

1. dan – 01. septembar (petak) – Polazak iz Niša planiran je za 01:00h sa parking ispred DIS-a, dok je polazak grupe iz Beograda planiran u 03:30h sa parkinga —-. Vožnja kroz severnu Srbiju i deo Mađarske do Budimpešte. Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa lokalnim vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 13:00 nastavak puta kroz Mađarsku i Slovačku. Dolazak u Trnavu u kasnim popodnevnim satima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U 17:00 h odlazak na prvo veče festivala. Nakon festival – individualni povratak u hotel. Noćenje.

2. dan – 02. septembar (subota) – Doručak i pokret u razgledanje Bratislave u 10:00h. Posetićemo čuveni zamak smešten na malom bregu sa prelepim pogledom na Dunav, gotsku katedralu Svetog Martina koja je ujedno najvažnija i najstarija katedrala u Bratislavi gde su se krunisali brojni mađarski kraljevi, naravno neizostavna je poseta restorana koji se naziva NLO zbog svoj jedinstvenog oblika letećeg tanjira koji se nalazi na novom mostu. U centru grada posetićemo staro jezgro grada, staro narodno pozorište izgrađeno u neo renesansnom stilu, crkvu svete Elizabete, gradsku kuću u kojoj se danas nalazi Gradski muzej. U 15:00 h povratak u hotel. Slobodno vreme. U 17:00 h odlazak na drugo veče festivala. Individualni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan – 03. septembar (nedelja) – Doručak.Napuštanje hotela i pakovanje prtljaga u autbus. Polazak u 10:00h u pešačku turu razgledanja Trnave. Neke od znamenitosti koje ćemo obići: Medieval zidovi u Trnavi, Gradski toranj, Bazilika sv. Nikoli, Katedrala sv. Jovan Krstitelj, Kip sv. Trojstvo – barokna skulptura iz 1695. godine godine, Kuću muzike, gradski trg… Okupljanje grupe u 14.00h časova na doogvorenoj lokaciji u centru Trnave(zavisno od saobračajnih znakova) i polazak za Srbiju. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima u Niš oko ponoći. Kraj programa!

Cena aranžmana: 329 evra 

plaća se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Cena aranžmana obuhvata:

 • vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
 • smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom u hotelu Holiday INN u Trnavi, wellness
 • troškove organizacije putovanja,
 • troškove licenciranog turističkog vodiča sve vreme puta
 • troškove lokalnih vodiča na lokalitetima na kojima je to potrebno

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • ishranu (osim pomenutih obroka)
 • doplata za 1/1 sobu 50 eur po osobi/ noći,
 • individualne troškove
 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja

USLOVI PLAĆANJA:

uplata 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre puta

PONUDA SMEŠTAJA:

Holiday INN Trnava – www.holidayinn-trnava.sk

NAPOMENE U VEZI SA SMEŠTAJEM:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka nakon 14h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji.

Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadražaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr.sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj.…)

NAPOMENE U VEZI SA PREVOZOM:

prevoz je modernim autobusima turističke klase – u zavisnosti od veličine grupe;

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: -Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU: Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:

-za II ili III red 15 € po osobi ,

-za IV ili V red 12 € po osobi

NAPOMENA: Aranžman je rađen na bazi minimum 35 putnika. Ponuda je rađena na osnovu trenutne raspolozivosti u hotelu i ponude prevoza. Mogua je korekcija cene u zavisnosti od datuma izvođenja programa. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

OPŠTE NAPOMENE:

Proverite 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut uprostorijama agencije

Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr.gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, vremenskih prilika..)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju ida sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ GALAXY TRAVEL doo Niš

Organizator putovanja TA Galaxy travel, licenca OTP 15/2023 kategorije A

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Galaxy Travel doo Niš sa kojim su putnici dužni da se upoznaju.

Cenovnik br.1 od 14.aprila 2023.godine

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *