Hotel New Montenegro 4* -Čanj 2021.

PROJECT OVERVIEW

Čanj se nalazi na obali Jadrana između Sutomora i Petrovca. Do ove destinacija se može doći kolima, autobusom, vozom, avionom ili brodom. Čanj se smatra banjskim letovalištem, ima tipično mediteransku klimu sa blagim i kišovitim zimama i dugim toplim i suvim letima. Ukrštanje mediteranske i kontinentalne klime i morski vazduh, pogodni su u lečenju bolesti disajnih organa. Prosečna godišnja temperatura iznosi leti 23,1° C a zimi 9,3° C. Čanj ima 2.300 sunčanih sati godišnje što je stavlja u sam vrh turističkih metropola na Mediteranu.

Lokacija: Hotel New Montenero se nalazi u mirnom delu Čanja, oko 50m od mora.

Hotelski sadržaji: Hotel ima restoran, svoj bazen sa besplatnim ležaljkama u suncobranima za goste hotela, internet kafe, mini market, a na udaljenosti od hotela 300 m nalazi se teren za male sportove.

Smeštaj: Sve sobe su nove i potpuno opremljene za ugodan boravak.
Sobe poseduju: balkon sa pogledom na more, klima uređaj, kablovska TV, kuhinjica sa frižiderom, Wi-Fi.
Studio 02 + 1 / morska strana: balkon, dva odvojena kreveta + preklopna fotelja, klima, TV, kuhinjica sa frižiderom, kupatilo sa tušem.
Studio 03 +1 / pogled vrt: balkon, dva kreveta + jedan krevet, stolica na rasklapanje, klima, TV, kuhinja sa frižiderom, kupatilo sa tuš kabinom.
Studio 03 +1 / morska strana / Depadans: balkon, dva kreveta + jedan krevet, stolica na rasklapanje, klima, TV, kuhinja sa frižiderom, kupatilo sa tuš kabinom.

Usluga: Doručak, večera – švedski sto.

Plaža: Plaža je šljunkovita i peščana. Plažni mobilijar se dodatno plaća po povlašćenim cenama za goste hotela.

Cenovnik:

CRNA GORA-ČANJ-NEW MONTENERGO-4*-LETOVANJE 2021-EUR 
Vazi od 1.May – 31.Oct.21
DATUM OD 22-MAY-21 05-JUN-21 26-JUN-21 17-JUL-21 22-AUG-21 11-SEP-21
DATUM DO 04-JUN-21 25-JUN-21 16-JUL-21 21-AUG-21 10-SEP-21 30-OCT-21
DANA/NOĆI 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
STUDIO 2+1 POGLED VRT – POLUPANSION(HB)
OBRACUN PO OSOBI PO DANU 25 25 29 32 31 28
STUDIO 2+1 MORSKA STRANA – POLUPANSION(HB)
OBRACUN PO OSOBI PO DANU 25 26 29.90 33 32 29
STUDIO 2+2 POGLED VRT – POLUPANSION(HB)
OBRACUN PO OSOBI PO DANU 25 26 29 33 32 28

U cenu je uračunato:

– Boravak na bazi usluge polupansion u odabranom tipu smeštaja.

– WI FI internet

22-MAY-21

05-JUN-21 26-JUN-21 17-JUL- 21 22-AUG-21 11-SEP-21
DOPLATE 04-JUN- 21 25-JUN- 21 16-JUL- 21 21-AUG-21 10-SEP-21 30-OCT-21
Boravišna taxa I osiguranje odrasli 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8
Boravišna taxa I osiguranje deca 2-12 godina 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Osiguranje za decu 0-2 godine 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Jednokrevetna soba 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Uslovi za decu i odrasle:

– Dete 2-12 godina u pratnji dve odrasle osobe 50% popusta

– Dete 2-12 godina u pratnji dve odrasle osobe nema popust

– Treća odrasla osoba 25% popusta.

Program putovanja:

Prvi dan – Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan – Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.

U cenu putovanja je uključeno:

– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.

U cenu putovanja nije uključeno:

– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).

– U cenu putovanja nije uračunato medjunarodno putno zdravstveno osiguranje.

Način i uslovi plaćanja:

– Cene putovanja su iskazane u evrima. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje se može vršiti u gotovini, čekovima,  ili avansnim računom (profakturom) sa rokom uplate od dva dana od datuma izdavanja profakture. U slučaju promene kursa dinara nenaplaćeni deo podleže promeni (valutna klauzula). Rezervacija se potvrdjuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od cene putovanja. Ostatak od 60% uplaćuje se najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje, osim ako nije drugačije naglašeno (Ranibooking, akcije…).

Plaćanje čekovima gradjana:

– Čekovi se mogu koristiti kao način plaćanja sa realizacijom odmah.

Opšti uslovi putovanja:

– Na osnovu člana 68, stav 1. tačka 2., a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br.
17/2019) agencija stavlja van snage svoje Opšte uslove putovanja od
25.01.2020. godine i utvrđuje Opšte uslove putovanja navedene u daljem tekstu, koji važe od 26.02.2021.
godine. Opšti uslovi putovanja usklađeni su sa Zakonom o turizmu R Srbije, drugim
važećim zakonskim propisima, kao i sa standardima nacionalnog udruženja turističkih agencija Srbije
(YUTA).
– Rok za prijavljivanje je najkasnije 20 dana pre polaska (ili do popune mesta), ako drugačije nije naznačeno
u pojedinačnim programima putovanja.
–  Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem Ugovora – potvrde o putovanju/garancije
putovanja, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj). Potpisivanjem standardnog Ugovora – potvrde o
putovanju/garancije putovanja (koji je istovremeno i prijava za putovanje i potvrda o garanciji putovanja),
putnik potvrđuje u svoje ime i u ime svih putnika čija su imena navedena u pomenutom ugovoru:
a) da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja;
b) da je upoznat sa njima i da ih u celosti prihvata;
c) da ih u celosti prihvataju ostali putnici u čije je ime potpisao Ugovor o putovanju;
d) da je upoznat, kao i svi putnici navedeni u ovom ugovoru sa nazivom i adresom lica sa kojim je zaključio
ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti i naknade štete;
e) da je upoznat, kao i svi putnici navedeni u ovom ugovoru sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja su, uz program konkretnog putovanja, sastavni deo Ugovora
o putovanju koji potpisuju putnik i organizator putovanja; njima se određuju osnovna prava i obaveze
potpisnika i obavezujući su za obe ugovorne strane.
1.3 Preporučuje se svim zainteresovanima za putovanja da se, pre zaključenja Ugovora o putovanju,
informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije putem sajta www.evropa.rs ili na drugi način, kao i da
se informišu o zemljama tzv. umerenog i visokog rizika putem sajta Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije (www.mfa.gov.rs).

– Pre zaključenja Ugovora o putovanju organizator putovanja može u svako doba izmeniti opis svojih
usluga u programu putovanja, pod uslovom da o tome obavesti putnika u primerenom roku, bez odlaganja,
u pisanoj formi, na papiru i drugom trajnom nosaču zapisa.
1.5 U slučaju postojanja razlike između prijave putnika i izmenjenog predloga organizatora putovanja, novi
program putovanja se smatra novim predlogom koji obavezuje organizatora putovanja narednih 48 časova.
Ukoliko putnik ne obavesti organizatora putovanja u navedenom roku, da li prihvata novoučinjeni program
putovanja – ponudu, ugovor se smatra sporazumno raskinutim.

– Organizator prodaje turističko putovanje po prodajnoj ceni koja se iskazuje u jedinstvenom iznosu.
Prodajna cena može biti iskazana u dinarima i u stranoj valuti. Kada su cene iskazane u stranoj valuti, a
obračun uplata se vrši u dinarima primenjuje se zvanični srednji kurs dinara na dan uplate. Cene su
formirane na osnovu poslovne politike organizatora putovanja i ne mogu biti predmet prigovora putnika.
Prodajna cena iz ugovora sadrži sve one troškove koji čine neodvojiv deo neophodan za realizaciju
turističkog putovanja i uključuje unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više
usluga prosečnog kvaliteta, uobičajenog za datu destinaciju i objekte, i to: smeštaj, ishranu, prevoz,
transfere, redovne usluge predstavnika na destinaciji, pripremu i organizaciju putovanja, i iskazana je u
jedinstvenom iznosu koji putnik plaća.

– Plaćanje za fakultativne izlete u inostranstvu obavlja se u inostranstvu, isključivo u stranoj valuti,
direktno neposrednom izvršiocu usluge.

– Organizator putovanja može da predvidi da i druge usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu,
putnik plati direktno partneru organizatora putovanja u inostranstvu. Usluge izvršene u inostranstvu (koje
nisu unapred ugovorene i plaćene) putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

U svakom pojedinačnom programu putovanja navedene su usluge koje su uključene, kao i one koje nisu
uključene u cenu putovanja, kao i način plaćanja cene putovanja.
– U cenu putovanja, je, po pravilu, uključeno: usluge prevoza, smeštaja, ishrane, pripreme i organizacije
putovanja, transfera, usluge vodiča i/ili pratilaca grupe.
– U cenu putovanja, po pravilu, nije uračunato (sem ako programom putovanja nije drugačije predviđeno ili
posebno ugovoreno): fakultativni programi, korišćenje ležaljki i suncobrana, pribavljanje viza, ulaznica u
objekte i na manifestacije, osiguranje putnika i prtljaga, usluga sobnog servisa (room service), korišćenje
sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervacija posebnog sedišta u
prevoznom sredstvu, troškovi smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled,
sprat, veličina, balkon, itd), dodatni obroci, nošenje prtljaga i dr.
– Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u
programu putovanja određeni su od strane neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno
(npr. za decu do dve godine starosti relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u
odnosu na dan početka putovanja, a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti
putnika, organizator putovanja ima pravo, da naplati razliku do pune cene putovanja.
– U slučaju neblagovremene uplate akontacije, doplate ili cene putovanja u celosti od strane putnika,
organizator putovanja može da odustane od ugovora o putovanju i da traži nadoknadu u skladu sa tačkom
12 ovih Opštih uslova putovanja.
– Cene putovanja se formiraju na osnovu poslovne politike organizatora putovanja i one ne mogu da
budu predmet prigovora ili reklamacije.

Pravo putnika na otkazivanje ugovora zbog promene cene putovanja:

– Ako je posle zaključenja Ugovora o putovanju došlo do promene cene prevoza ili deviznog kursa, kao i u
drugim zakonom predviđenim slučajevima, organizator putovanja zadržava pravo da poveća ugovorenu
cenu za odgovarajući iznos, najkasnije osam dana pre početka putovanja.
– Za povećanje objavljene cene do 10% nije potrebna saglasnost putnika.
– Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, putnik može isključivo u pisanoj formi da zahteva
zamenu za slično putovanje iz ponude organizatora putovanja bez doplate ili da otkaže Ugovor o putovanju
bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48 sati od dostavljanja pisanog obaveštenja o
povećanju cene. U slučaju otkaza Ugovora o putovanju po ovom osnovu ima pravo na vraćanje uplate koju
je izvršio. Ukoliko u naznačenom roku putnik u pisanoj formi ne obavesti organizatora putovanja da
odustaje od Ugovora, smatra se da je prihvatio novu cenu.
– Naknadno objavljena sniženja cene putovanja od strane organizatora putovanja (npr. popust tipa “last
minute” ili uplate do određenog datuma) ne mogu da se odnose na već zaključene Ugovore o putovanju i
ne mogu da budu osnov bilo kakvog prigovora ili reklamacije od strane putnika.

Obaveze organizatora putovanja i obaveze putnika:

– Obaveze organizatora putovanja pre realizacije putovanja su:
– da sa putnikom zaključi Ugovor o putovanju, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj), u koji će uneti
posebne zahteve putnika ukoliko se sa njima na isključiv način saglasio;
– da putniku stavi na raspolaganje program putovanja, Opšte uslove putovanja, kao i potvrdu o garanciji
putovanja, u pisanoj formi (štampanoj ili elektronskoj);
– da informiše putnika o ponudi putnog osiguranja;
– da putniku dostavi ime i broj telefona vodiča ili ime, i broj telefona svog lokalnog predstavnika, odnosno
lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona organizatora za nužnu pomoć
putniku, za sva organizovanja putovanja iz objavljenih programa putovanja.
– Obaveze putnika pre polaska na putovanje su:
– da se detaljno upozna sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja i garancijom putovanja i da
zaključenjem Ugovora o putovanju (u svoje ime kao i u ime lica za koje zaključuje ugovor) potvrdi da ih u
celosti prihvata;
– da uplati akontaciju i ugovorenu cenu u celosti pod uslovima, u rokovima i na način predviđen Opštim
uslovima putovanja, programom putovanja i Ugovorom o putovanju;
– da organizatoru blagovremeno dostavi tačne podatke i sva dokumenta potrebna za organizovanje
putovanja (kao i za eventualno pribavljanje ulaznih viza, isključivo ukoliko putnik posebnim sporazumom
angažuje organizatora putovanja za pribavljanje ulaznih viza u ime i za račun putnika). U slučaju da zbog
zakašnjenja, netačnih i nepotpunih podataka, kao i nedostataka u vezi sa putnim ispravama putnika,
njihovim prtljagom i sl., proisteknu neželjene posledice (dopunski troškovi, doplata za izdavanje nove
avionske karte, nemogućnost korišćenja pojedinih usluga i slično), putnik će ih snositi u celosti;
– da poštuje propise R Srbije, tranzitne i odredišne zemlje, posebno propise u vezi sa samim putovanjem, a
pre svega: granične, carinske, sanitarne, monetarne i dr. relevantne propise;
– da sam obezbedi polisu zdravstvenog osiguranja;
– da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika organizatora
putovanja o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

Galaxy Travel je ovlašćeni subagent

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja agencije OTP broj 18 od 04.04.2021.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *