PROJECT OVERVIEW

Budimpešta, Mađarska
8. mart 2022.
10.03/14.03.2022. / autobusom
2 noćenja sa doručkom

 • Grad na devet mostova, sa više od 1500 godina starom istorijom i kulturnim blagom, koje su brojne civilizacije ostavile za sobom, svrstavaju Budimpeštu u red najlepših glavnih gradova Evrope…
 • Proverite i Vi zašto je Budimpešta neizostavna destinacija više od 15 miliona turista godišnje!

Prvi dan 10.03.2022.

Petak  – Polazak grupe iz Niša u večernjim satima (transferi po navedenim gradovima). Vožnja preko Beograda, Novog Sada, Subotice sa usputnim pauzama radi odmora. Nakon graničnih formalnosti, noćna vožnja kroz Mađarsku.

Drugi dan 11.03.2022.

Subota – Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima. Razgledanje grada: Trg Heroja, Bulevar Andraši, mostovi Budimpešte, Ribarska četvrt, Kraljev Dvor, centar grada. Slobodno vreme u centru grada, ulica Vaci. Ulica Vaci je poznata po velikom broju restorana, kafića, suvenirnica i ostalih turističkih sadržaja. Nakon razgledanja grada smeštaj u hotel sa 3* u Budimpešti, slobodno vreme. Noćenje.

Treći dan 12.03.2022.

NedeljaNakon doručka fakultativni odlazak do Jezera Balaton (Šiofok – najpoznatije turističko mesto na Balatonu). Jezero Balaton je najveće jezero u centralnoj Evropi i nazivaju ga još i mađarskim morem. Razgledanje znamenitosti i slobodno vreme. Popodne povratak za Budimpeštu u hotel. Večernje razgledanje grada brodom sa Dunava – krstarenje (fakultativno). Nakon krstarenja obilazak tvrđave Citadela sagrađene za vreme Habzburške monarhije, obilazak spomenika Slobode odakle se pruža prelep pogled na Dunav i Budimpeštu. Povratak u hotel. Nakon toga odlazak na večeru u Čardu-nacionalni restoran sa kuhinjom, muzikom i folklorom (fakultativno). Povratak u hotel. Noćenje.

Četvrti dan 13.03.2022.

Ponedeljak – Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Odlazak u Sent Andreju (fakultativno) – grad istorijski spomenik, koji su sagradili srpski trgovci u XVIII veku, svojim šarmom i lepotom sigurno Vas neće ostaviti ravnodušnim. Obilazak Sent Andreje: razgledanje grada koji raspolaže najvećom zbirkom kulturnog nasleđa Srba u Mađarskoj: Trg Vuka Karadžića, Požarevačka crkva, rodna kuća Jaše Ignjatovića, Trgovački krst, Blagoveštenska crkva, Beogradska crkva , Krst Kneza Lazara …slobodno vreme. Povratak u Budimpeštu. Odlazak do Shoping mall-a Campona sa Tropikarijumom (fakultativno). Nakon toga okupljanje grupe i polazak za Srbiju. Putovanje sa usputnim stajanjima radi pauze i graničnih formalnosti.

Peti dan 14.03.2022.

Dolazak u Niš u ranim jutarnjim satima. Kraj Programa.

 

 CENA paket aranžmana  (Niš i svi gradovi do Beograda)- 11.500 rsd po osobi

CENA paket aranžmana  (Beograd, Novi Sad, Subotica) – 10.500 rsd po osobi

 

          U CENU JE URAČUNATO:

 • Prevoz autobusom ili minibusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;
 • Smeštaj u hotelu sa 3* u Budimpešti u 1/2 I 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom
 • Razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča  po programu;
 • Troškovi organizacije i vođstvo puta.

           U CENU NIJE URAČUNATO:.

 • Ostali troškovi koji nisu predviđeni programom;
 • Putno zdravstveno osiguranje.
 • Fakultativni izleti

          CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

IZLET CENA PO OSOBI Deca do 11.99 godina
Krstarenje Dunavom 15€ 10€
Večera u Čardi 30€ 25€
TC Campona sa Tropikarijumom 9€ 6.5€
Jezero Balaton 15€ 10€
Sent Andreja 15€ 10€

*Cene fakultativnih izleta su podležni promenama.
Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa.

DOPLATE I UMANJENJA ZA POLASKE IZ DRUGIH GRAGOVA:

 • Doplata za polazak iz Zaječara i Bora – 2.500 rsd (minimum 4 putnika)
 • Doplata za polazak iz Pirota i Leskovca – 2.000 rsd (minimum 3 putnika)

 NAČIN PLAĆANJA:

Mogućnost plaćanja na rate. Prilikom rezervacije 40%, ostatak na 2 rate po 30% do 10.05.2022.

OSIGURANJE:

Turistička agencija preporučuje da imate polisu zdravstvenog osiguranja za sva putovanja u inostranstvo kao i paket putnog osiguranja (osiguranje od otkaza aranžmana, osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i slično).

NAPOMENE:

 • U slučaju nastupanja opravdanih razloga i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja iste ili veće kategorizacije.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Pasoši državljana Republike Srbije moraju imati rok važenja minimum 6 meseca od povratka u Srbiju.
 • Za ovo putovanje je obavezan pasoš.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju zvanične promene na monetarnom tržištu, koja utiče na kalkulativne elemente, promeni cenu aranžmana.
 • Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih saržaja u program u zavisnosti od objektivnih okolnosti)
 • Svaka promena programa putovanja od strane putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
 • Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putno zdravstvenog osiguranja I Opštim Uslovima Putovanja organizatora.
 • Svi punici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju.
 • Za sve fakultative potreban je minimalni broj učesnika da bi se isti realizovali.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi se po rasporedu prijave.
 • Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja na svaka 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Kod prevoza autobusom putnik može poneti 1 komad prtljaga po osobi, ukupne težine 20kg. U slučaju prekoračenja ukupne težine, prevoznik zadržava pravo naplate viška prtljaga 250,00 rsd po kilogramu, ukoliko ima mesta za dodatni.

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40 osoba, u suprotnom poslednji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 3 dana pre datuma polaska.

VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
Licenca OTP A 69/2021 OD 03.08.2021.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *